برنامه هفتگی کلاس ها


شنبه برنامه‌نویسی ++Cو#C
(علامه حلی 6)
برنامه‌نویسی ++Cو#C
(علامه حلی 6)
- حل مسائل برنامه نویسی 1
(مجتمع فنی تهران - سعادت آباد)
یک شنبه برنامه‌نویسی ++Cو#C
(علامه حلی 6)
برنامه‌نویسی ++Cو#C
(علامه حلی 6)
برنامه‌نویسی مقدماتی
(مجتمع فنی تهران - سعادت آباد)
برنامه‌نویسی پیشرفته
(مجتمع فنی تهران - سعادت آباد)
دوشنبه - - برنامه‌نویسی ++C
(دبیرستان دانش قلهک)
-
سه شنبه برنامه‌نویسی ++Cو#C
(علامه حلی 6)
برنامه‌نویسی ++Cو#C
(علامه حلی 6)
حل مسائل برنامه نویسی 1
(خصوصی)
برنامه نویسی وب
(خصوصی)
چهار شنبه - - ریاضی کنکور
(خصوصی)
برنامه نویسی شی گرا
(خصوصی)
پنج شنبه برنامه‌نویسی ASP.Net
(مجتمع فنی تهران - سعادت آباد)
برنامه‌نویسی وب
(مجتمع فنی تهران - سعادت آباد)
برنامه نویسی پیشرفته
(مجتمع فنی تهران - سعادت آباد)
برنامه‌نویسی مقدماتی
(مجتمع فنی تهران - سعادت آباد)
جمعه ریاضی کنکور
(خصوصی)
برنامه‌نویسی ASP.Net
(خصوصی)
آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
(خصوصی)
ریاضی کنکور
(خصوصی)