دوره های برنامه نویسی در قالب کلاس های عمومی و خصوصی به شرح ذیل برگزار می گردد :


 • ۱- برنامه‌نویسی مقدماتی (Console Application)
 • ۲- برنامه‌نویسی پیشرفته (Windows Application)
 • ۳- پایگاه داده‌ها (Database)
 • ۴- برنامه‌نویسی وب سمت کاربر مقدماتی (HTML - CSS - JavaScript - W3)
 • ۵- برنامه‌نویسی وب سمت کاربر پیشرفته (Sass - Compass - Gulp - JQuery)
 • ۶- برنامه‌نویسی وب سمت سرور مقدماتی (ASP.Net - WebForm - AJAX)
 • ۷- کارگاه آموزشی وب(1) (Workshop1)
 • ۸- برنامه‌نویسی وب سمت سرور پیشرفته (ASP.Net - MVC)
 • ۹- کارگاه آموزشی وب(2) (Workshop2)
 • ۱۰- حل مسائل برنامه‌نویسی(1) (Programming Solutions1)
 • ۱۱- برنامه‌نویسی شی گرا (Object Oriented Programming)
 • ۱۲- ساختمان داده‌ها (Data Structuers)
 • ۱۳- طراحی الگوریتم‌ها (Algorithm Design)
 • ۱۴- حل مسائل برنامه‌نویسی(2) (Programming Solutions2)
 • ۱۵- گرافیک و پردازش تصاویر (Graphic & Image Processing)
 • ۱۶- برنامه‌نویسی موبایل (Apache Cordova for Windows - iOS - Android)
 • ۱۷- ریاضیات برنامه‌نویسی (Mathematic of Programming)
 • ۱۸- دوره Application Development Foundation
 • ۱۹- برنامه‌نویسی ژنتیکی (Genetic Programming)
 • دوره‌های عمومی در صورت به حد نصاب رسیدن برگزار خواهد شد.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر و سرفصل دوره‌ها تماس بگیرید.
 • در ادامه چارت دوره‌های برنامه‌نویسی آمده است که با کلیک بر روی آن می توانید در ابعاد بزرگتر مشاهد نمایید.

چارت دوره های برنامه نویسی


Chart Of Programming