مهندس بابک صیرفی


Babak Sairafi

- با بیش از 14000 ساعت تدریس از سال 1382 تا کنون و مدرس دوره‌های برنامه‌نویسی ویژه دانش‌آموزان المپیاد کامپیوتر و مسابقات برنامه نویسی
- مدرس نمونه مجتمع فنی تهران (دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران 1383)
- طراح سوالات کنکور ریاضیات کاربردی دانشگاه جامع
- مدرس نمونه دپارتمان نوجوانان (مجتمع فنی تهران 1397)
- تدریس برنامه‌نویسی در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
- کسب مقام اول در مسابقات شنای بین دانشگاهی استان تهران ( اساتید و کارمندان 1391)